Recenzja książki EROTYCZNE SNY

Napisana w 1976 roku książka „Erotyczne sny” jest bezpośrednim rozwinięciem tematyki zawartej przez autora w napisanym wcześniej poradniku pod tytułem „Ogród seksu”. Publikacja ponownie skupia się na ludzkich snach o charakterze erotycznym, jednak tym razem skierowana jest również do mężczyzn, a nie tak jak jej poprzedniczka – wyłącznie do kobiet.

Obszerny prolog traktujący o nocnych pożądaniach nakreśla nowym czytelnikom ogólne założenia książki, skupiając się na zasadności interpretowania snów erotycznych. Podobnie jak w przypadku „Ogrodu seksu”, książka przygotowana została w oparciu o setki rozmów z lekarzami, prostytutkami,  a przede wszystkim ze zwykłymi, aktywnymi seksualni osobami. W podejściu Mastertona nic się nie zmieniło – nadal jest „dla ludzi”,  zwraca się do czytelnika w przystępny sposób i wciąż nie rości sobie prawa do posiadania jedynego klucza do interpretacji każdego snu. Przeciwnie – cały czas powtarza, że najwłaściwszą osobą, która jest w stanie trafnie zanalizować własne marzenia erotyczne, jest sam śniący, a książka ma jedynie pomóc mu wytyczyć słuszny kierunek.

Przewodnik po snach erotycznych jest bardziej rozbudowany niż w przypadku poprzedniej publikacji o analogicznej tematyce. W jednym z rozdziałów Masterton omawia 20 najczęstszych snów erotycznych zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a w następnym interpretuje kolejne 10, bardzo szczegółowo przyglądając się wszystkim zawartym w nich znakom, wskazówkom i informacjom. Ponadto, jeden z rozdziałów traktuje szerzej o prowadzeniu dziennika własnych snów erotycznych. Wiedza z tego zakresu została dodatkowo uzupełniona przez zawarty w książce diagram graficzny.
 

Poradnik „Erotyczne sny” uzupełnia bogaty tezaurus snów erotycznych, podzielony alfabetycznie na kluczowe hasła. Z podobnym rozdziałem mieliśmy do czynienia również w „Ogrodzie seksu”, jednak tym razem haseł jest więcej i są one bardziej rozbudowane. Minusem jest natomiast powtórzenie wielu pojęć, które omówione były już w poprzedniej publikacji autora.

„Erotyczne sny” to pozycja dla osób, które wcześniej nie nabyły książki „Ogród seksu”, a które chcą przeczytać bardzo dobry przewodnik po ludzkich snach o charakterze seksualnym. Do grupy docelowej tej książki śmiało można zaliczyć mężczyzn, którzy poprzednio pominięci, dostali w niniejszej publikacji należne im miejsce. Poradnik ten pomoże nam lepiej zrozumieć nawiedzające nas w nocy marzenia erotyczne, a także doradzi jak usystematyzować wiedzę o nich. Książka skłoniła mnie do przeprowadzenia dwóch eksperymentów związanych ze snem i oba dały fascynujące rezultaty, co przekonało mnie do poszerzania mojej wiedzy w tym zakresie. I niech to będzie najlepszą rekomendacją.

 

Autor recenzji: Piotr Pocztarek

Wydawnictwo: Rebis

Rok wydania: 1993

Liczba stron: 314

Format: 11 x 17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.